Registrace

Cena

Záloha

(splatná ihned po obdržení potvrzení o účasti převodem na účet)

300 Eur.

Doplatek 

(splatný v hotovosti v den zahájení v rámci registrace přímo v městě konání kempu)

490 Eur.

Celková cena

790 Eur.

Sleva

1. Při dvou a více účastnících z jedné rodiny je sleva 50 EUR z celkové ceny pro každého.

2. Pro brankáře je také sleva 50 EUR z celkové ceny.

Při platbách (či převodech) v CZK dle aktuálního denního kurzu k EUR v KB.

Podmínky účasti

  1. Odpovídající věk a zvládnuté základy bruslení a vedení kotouče (min. dvouletý trénink).

  2. Přihláška je platná pouze tehdy, pokud ihned po obdržení o účasti uhradíte zálohu (bankovní spojení bude uvedeno v potvrzení o účasti).

  3. Přivézt s sebou: zdravotní kartu, kompletní hokejovou výstroj, sportovní oblečení a obuv, věci na plavání (další podrobné informace obdržíte 1-2 týdny před zahájením).

  4. Při nedostatečném počtu přihlášených může být kurz zrušen. Již zaplacené zálohy budou za zmíněných okolností vráceny.

  5. Nárok na odškodnění při nezaviněném nekonání či předčasném ukončení PHA účastníkům nevzniká.

  6. Všichni účastníci musí mít v době konání PHA kromě běžného zdravotního pojištění také pojištění odpovědnosti za škodu.

  7. Každý účastník a jeho rodiče se touto přihláškou zavazují k dodržování „Řádu PHA“ v průběhu celého kurzu. V případě, že účastník nebezpečně poruší „Řád PHA“, může hlavní trenér PHA rozhodnout o jeho vyloučení z PHA. Nevyčerpaná část kurzovného pak bude vrácena jeho rodičům.

Storno podmínky

​​Přihláška se zaplacením zálohy stává závaznou. Pokud se účastník odhlásí:

do 31. 05. 2022 – storno poplatek činí 20% ze zálohy,

po 31. 05. 2022 – storno poplatek činí 50% ze zálohy,

od 01. 07. 2022 – storno poplatek činí 100% ze zálohy.