top of page

Teamy

Veškerá činnost v PHA má charakter teamové práce. Absolventi odjíždějí do svých domovů a klubů bohatší o zkušenost:

Together (společně)

Everyone (každý)

Achieves (dosáhne)

More (více)

Rozdělení účastníků do skupin

Každý účastník je zařazen (dle věku a výkonnosti) do jedné ze skupin:

  • PHA-I, PHA-II a PHA-III.

 

V těchto skupinách probíhá trénink i ostatní činnost.

Odpovědnost za průběh má „Coaching team“, tedy skupiny 6-7 osob ve složení:

  • Head coach – velmi zkušený profesionální trenér

  • 1. asistent – zkušený trenér mládeže

  • 2. a 3. asistent-demonstrátor – začínající trenéři, aktivní hráči

  • 1., 2. a 3. instruktor – trenéři mládeže, vedoucí družstev klubů, apod.

Zařazení účastníků do teamu
  • Každý účastník je ve své skupině zařazen do svého teamu (5-8 hráčů a brankář)

  • V jedné skupině jsou čtyři teamy

  • Každý team je složen z hráčů z různých klubů

  • V teamech probíhá skupinový trénink , stravování (team u společného stolu), ubytování s teamovými spoluhráči atd.

  • Všechny soutěže jsou teamové

bottom of page